Domov » Novice » 14. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

14. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so obravnavali 11 točk dnevnega reda. Posebna razprava in seznanitev s stanjem pa se je razvila v začetku pri dodani informaciji o kvaliteti zraka v mestu. Z novim letom je namreč bila v Spuhljo postavljena merilna postaja za kakovost zraka. Prvi rezultati za januar kažejo, da je od 31 dni v prvem mesecu bila dovoljena mejna vrednost delcev PM10 presežena kar 17 dni. Glede na slabe rezultate bo merjenje moralo potekati skozi celo leto, saj se bo uravnilovka potegnila tudi čez druge mesece, ko vreme in zračni tlak dopuščata razprševanje delcev v višino, prav tako se zaključi kurilna sezona na trda goriva. So pa svetniki razpravljali in potrjevali še naslednje točke: Predlog o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Predlog Sklepa o potrditvi Načrta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območju Mestne občine Ptuj, imenovani so bili novi predstavniki v svete zavodov in sicer v Svet javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj, Svet zavoda Javnega zavoda za turizem Ptuj, Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge Meglič. Mestni svet pa je podal še mnenje k imenovanju pomočnice direktorja Centra za socialno delo Spodnje Podravje. Pri imenovanjih se je sicer znova razvila razprava o kvotah, ki jih v nadzornih svetih dosegajo ali ne dosegajo svetniške skupine, na kar bodo po besedah KVIJAZA v bodoče še bolj pozorni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. februarja 2020.)

Na vrh