3. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Domov » Novice » 3. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

3. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Od četrtka pa do te srede je potekala 3. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri so svetniki odločali v dveh točkah dnevnega reda.

V prvi točki so glasovali o soglasju k razrešitvi direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, v drugi pa so podali mnenje k imenovanju direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj. Prva točka je bila na dnevnem redu na podlagi predloga mag. Darje Potočnik Benčič, direktorice Lekarn Ptuj, ki je 3. septembra podala pisni predlog za razrešitev s funkcije direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj. Direktorica je zaprosila za razrešitev, ker je bila izvoljena na mesto predsednice Lekarniške zbornice Slovenije. Mandat predsednice zbornice nastopi v relativno kratkem roku, zbornice in zavoda Lekarn Ptuj pa (razen krajše obdobje) ni možno voditi sočasno. Druga točka dnevnega reda je bila razpisana, saj se Dosedanji direktorici Doma upokojencev Ptuj izteka mandat, zato je svet zavoda Doma upokojencev Ptuj razpisal prosto delovno mesto za direktorja zavoda za naslednje mandatno obdobje. V razpisnem roku je prispelo vsega skupaj šest vlog, od katerih so bile štiri nepopolne in so se s sklepi zavrgle. Dva kandidata sta oddala popolni vlogi in izpolnjujeta vse z razpisom in Zakonom o socialnem varstvu zahtevane pogoje. Svet zavoda doma upokojencev je, 17. septembra, na 23. redni seji za kandidatko za direktorico Doma upokojencev Ptuj izbral mag. Vesno Šiplič Horvat za mandatno obdobje 5-ih let, Kot določa 56. člen zakona, direktorja socialno varstvenega zavoda, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi izvedenega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Svet zavoda je v tej zvezi, Mestno občino Ptuj zaprosil za mnenje k imenovanju mag. Vesne Šiplič Horvat za direktorico Doma upokojencev Ptuj. Svetniki so na dopisni seji oba predloga sprejeli.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. septembra 2020.)

Na vrh