Domov » Novice » 30. seja ptujskih svetnikov

30. seja ptujskih svetnikov

 

30 seja ms mo ptuj

Mestne svetnice in svetniki so se v začetku tedna sestali na 30. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Obravnavali so 17 točk dnevnega reda. Najprej so podali nekaj ustnih pobud. Nanašale so se tudi na sanacijo cest po dolgi zimi, sanacijo plazov, pridobitev tehnologije za odstranjevanje grafitov in ureditev Ormoške ceste. Petere Pribožič je opozoril na nujnost pogovorov z Direkcijo za ceste Republike Slovenije. Svetnice in svetniki so odločali o predlogu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj. Pred sprejetjem je podžupanja in članica svetniške skupine SDS, Helena Neudaver prosila za dodatno pojasnilo 51. člena Odloka, ki govori o obračunu odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda. Sprejeli so še Pravilnik o merilih in kriterijih za določitev znižane najemnine poslovnih prostorov, predloga sklepov o potrditvi Načrtov razvojnih programov za Osnovni šoli Breg in Olge Meglič. Sprejeli so tudi sklepa o brezplačni uporabi poslovnih prostorov na Jadranski ulici, v katerih svojo dejavnost izvajata društvi Arsana in Pihalni orkester Ptuj. Razmislek o slednjem je odprl Branko Brumen.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. junij 2013

 

Na vrh