Domov » Novice » 37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

februarska seja

Na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila 17. februarja, je bilo prisotnih 26 mestnih svetnikov in svetnic. Na dnevnem redu je bilo 16 točk. Svetniki so imenovali Petra Srpčiča za direktorja javnega zavoda Mesto gledališče Ptuj. Mandatna doba mu začne teči 1. aprila 2014 in bo trajala 5 let. Največ časa so svetniki v javni razpravi namenili predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj. Predlog Odloka se nanaša na prekategorizacijo javnih cest in vsa tista področja, ki se nekako nanašajo na novi zakon o davkih na nepremičnine. Tej temi so mestne svetnice in svetniki veliko časa namenili že na odborih na delovnih telesih, potrebnega je bilo precej usklajevanja. Nadalje so svetniki potrdili investicijski program za Staro steklarsko. Mestna občina Ptuj se bo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Eno izmed možnih področij prijave je tudi kulturna dediščina, zato je izbrala za predmet obnove objekte Stare steklarske. Projekt Stara steklarska ima že izdano gradbeno dovoljenje, prav tako pa je izdelana projektna dokumentacija. Investicija se bo predvidoma pričela v letu 2014 in končala v letu 2016. Cilj investicije je obnoviti objekte Stare steklarske, ki je razglašena za javno kulturno infrastrukturo in je tudi vpisana v register nepremične kulturne dediščine, kot spomenik lokalnega pomena, prav tako pa bo obnova pripomogla k ureditvi novih prostorov za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter s tem k oživitvi starega mestnega jedra. Ali bodo na razpisu uspešni ali ne, pa je odvisno od tistih, ki bodo projekt ocenjevali. Svetniki so potrdili tudi predlog sklepa o brezplačni uporabi poslovnih prostorov v Gasilskem domu Ptuj. Območno združenje Rdečega križa Ptuj je za izvajanje svoje dejavnosti dobilo v uporabo dve pisarni v kleti gasilskega doma. Svetniki so imenovali tudi predstavnike Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in sicer Branko Bezeljak, Stanislava Brodnjaka, Milana Čučka in Rajka Fajta. Za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj pa so imenovali Janeza Rožmarina.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. februar 2014)

Na vrh