Domov » Novice » 4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Županja Nuška Gajšek je sklicala 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila popoldan in na njej sta bili dve točki dnevnega reda. Svetniki in svetnice so soglasno sprejeli ali potrdili Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj –Žabja vas – opekarna.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. avgusta 2020.)

Na vrh