Domov » Novice » Aprilska seja Mestnega sveta

Aprilska seja Mestnega sveta

28 seja Mestnega sveta MO Ptuj
Na 28. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je bilo na dnevnem redu petnajst točk. Svetniki in svetnice so najprej potrdili Zaključni račun proračuna za leto 2012. Posebej izpostavljena točka je bila Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa 6. h Gradbeni pogodbi za Dominikanski samostan – kongresno kulturna dvorana. Mestni svetniki so podprli podražitev zaradi nepredvidenih dodatnih del za skoraj 194 tisoč evrov, medtem ko so nasprotovali, da bi izvajalcu plačali dodatne stroške zaradi podaljšanja roka izgradnje. Na aprilski redni seji so svetniki sprejeli odloka o rabi javnih površin v Mestni občini Ptuj in ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj. Po daljši odprti obravnavali se še niso uskladili glede Predloga pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj in bodo o konkretnih rešitvah na to tematiko še razpravljali. Brez razprave so podprli sklep o oddaji občinskega poslovnega prostora v brezplačni najem Medobčinskemu društvu invalidov Ptuj in Sklep o prenehanju mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ptuj Dejanu Levaniču. V dodatnih točkah so sprejeli DIIP- a za energetski sanaciji na Osnovni šoli Breg in Osnovni šoli Olge Meglič. Predstavljeno je bilo tudi Poročilo Varnostnega sosveta, hkrati pa so svetniki potrdili Predlog dodatka k razdelitvi premoženja Občine Ptuj in so sprejeli Soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu. Na tokratni 28. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj se je zataknilo pri točki o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem je bila umaknjena iz dnevnega reda.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. aprila 2013.)

Na vrh