Domov » Novice » Brezposelnost še vedno v upadu

Brezposelnost še vedno v upadu

Brezposelnost je še naprej v upadu, konec junija je bilo na ZRSZ registriranih 84.793 brezposelnih, kar je 15% manj kot leto poprej. V letošnjem prvem polletju se je brezposelnost zmanjševala hitreje kot v enakem obdobju lani. V prvih šestih mesecih se je na Zavodu na novo prijavilo 40.219 brezposelnih, zaposlilo pa se jih je 40.764. Ugoden trend upadanja brezposelnosti so beležili tudi na ptujski OS ZRSZ. Konec junija je bilo na OS Ptuj prijavljenih 2.999 brezposelnih, pri?akujejo pa da se bo ugodni zaposlitveni trend nadaljeval še v preostalih poletnih mesecih. Zadnje mesece sicer ugotavljajo, da delodajalci v posameznih panogah ne najdejo ustreznih kandidatov – elektromonterjev, elektri?arjev, monterjev, monterjev klimatskih in ogrevalnih naprav, kadra na podro?ju gradbeništva, voznikov tovornjakov in težke gradbene mehanizacije. V poletnem ?asu pa primanjkuje tudi kadra s podro?ja gostinstva, turizma in ostalih spremljajo?ih panog.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. avgusta 2017.)

Na vrh