Domov » Novice » Intenziven investicijski ciklus Elektra Maribor

Intenziven investicijski ciklus Elektra Maribor

 elektro mb

V letu 2012 je Elektro Maribor na območju, ki ga oskrbujejo transformatorske postaje Ptuj, Breg in Ormož vložil približno 1,67 milijona evrov v visokonapetostno, srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje. V letu 2013 pa na tem območju načrtuje 1,70 milijona evrov investicij. Intenzivne investicije so posledica potreb po obnovi elektroenergetskega omrežja in uvajanja novih tehnologij, zlasti sistema naprednega merjenja. Pametni števci imajo, v primerjavi s starimi, vrsto prednosti. Na območju Ptuja z okolico je v sistem naprednega merjenja že vključenih 14.000 merilnih mest. Vse od leta 2003 pa se povečuje delež električne energije pridobljene z razpršenimi proizvodnimi viri. Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor je poudaril, da vključevanje razpršenih virov zahteva precejšnja dodatna vlaganja in da je potrebno, da ne bi prihajalo do občasnih prenapetosti, izvesti določene adaptacije. Na območju Ptuja z okolico so jih v vrednosti 220 tisoč evrov že izvedli. Zato je zelo pomembno, da bi čim bolj intenzivno uvajali pametna omrežja, ki omogočajo lažje prilagoditve.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. marec 2013

Na vrh