Domov » Novice » Investicijska vzdrževanja in gradnje občinskih cest na Ptuju

Investicijska vzdrževanja in gradnje občinskih cest na Ptuju


Mestna občina Ptuj je sprejela srednjeročni plan investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest. Ta plan zajema obdobje od leta 2020 do 2023 in vsako leto je za izboljšanje cestne infrastrukture namenjenih približno od 800 000 do 1 000 000 evrov proračunskih sredstev. Uredilo bi se naj od osem do deset cest in letos so tako že uredili tri dele cest, ki so Mestni Vrh Živkovič v dolžini 270 metrov, cesta Podvinci-Kuhar v dolžini 400 metrov in odcep v Žabjaku za dovozno pot do h. št. Žabjak 13a Kores v dolžini 170 metrov. V mesecu avgustu bodo pričeli še z deli na naslednjih cestnih odsekih Mestni Vrh-Grajenščak v dolžini 730 metrov, cesta Žabjak Kocmut v dolžini 100 metrov, Čufarjeva ulica v dolžini 540 metrov, pločnik na Gajzerjevi cesti v dolžini 170 metrov in sanacija cestišča na območju Peršonove ulice v dolžini 1300 metrov. Skupna dolžina urejenih cest v letu 2020 v Mestni občini Ptuj je 3,64 kilometra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. julija 2020.)

Na vrh