Domov » Novice » Januarska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Januarska seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Ptujski mestni svetniki so se sestali na prvi redni seji mestnega sveta v letošnjem letu. Na 22. redni seji so razpravljali v 19. točkah dnevnega reda z nekaj podtočkami.

V točkah dnevnega reda so se lotili osnutka pokrajinske zakonodaje (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020), obravnavali so poročilo o nadzoru v javnem zavodu Mestno gledališče Ptuj, kjer je svoj pogled podal tudi direktor Peter Srpčič, katerega so svetniki in svetnice pozvali k sanacijskemu načrtu, izdali so soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj v višini 150.000,00 evrov, potrdili so Načrta varnosti cestnega prometa Mestne občine Ptuj za leti 2021-2022 in potrdili so tudi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška«. Ob koncu seje v osemnajsti točki so svetniki in svetnice potrdili za direktorja Zavoda za šport Ptuj Sandija Mertelja, za direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj Mileno Doberšek in podali so mnenje k imenovanju Roberta Harba za ravnatelja Višje strokovne šole Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, den 27. januarja 2021.)

Na vrh