Domov » Novice » Javni poziv županje MO Ptuj v zvezi z napovedano lokacijsko preselitvijo ptujskih davčnih inšpektorjev x

Javni poziv županje MO Ptuj v zvezi z napovedano lokacijsko preselitvijo ptujskih davčnih inšpektorjev x


V Mestni občini Ptuj z zaskrbljenostjo spremljamo težnje pristojnih v smeri centralizacije dejavnosti Finančne uprave Republike Slovenije. Finančni urad (FU) Ptuj je v letu 2015 izgubil davčno inšpekcijo zaradi uvedbe t. i. vitkih uradov, ki so jim odvzeli oddelek inšpekcije. Od takrat dalje spada sedem ptujskih davčnih inšpektorjev pod vodstvo FU Maribor, locirani pa so še vedno na Ptuju (Trstenjakova 2a), a jih po naših informacijah namerava FU Maribor tudi lokacijsko preseliti v Maribor, čeprav tudi po našem mnenju za to odločitev ni nobenega racionalnega argumenta.

Rezultati njihovega dela so nadpovprečni, zato lokacija na Ptuju ne more biti ovira za dobro opravljeno delo. Lokacijska preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor bistveno povečuje stroške prevoza na delo in z dela zaposlenih in pomeni nepotrebno povečevanje stroškov državnega proračuna. S tem se stroški za najemnino za prostore na Ptuju ne zmanjšajo, saj v istem nadstropju ostaja še šest inšpektorjev, ki so locirani na FU Ptuj in delajo za Generalni finančni urad Ljubljana, in še štirje drugi zaposleni. Zato se tudi sami sprašujemo, kako lahko varuhi javnih financ in zagovorniki racionalizacije v lastnih vrstah delujejo popolnoma drugače.
Preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor bistveno poslabšuje njihove življenjske razmere, saj pomeni izdatnejšo porabo časa za prihod na delo in z dela, nekateri se že na Ptuj pripeljejo iz precej oddaljenih krajev. Povrhu je povprečna starost ptujskih inšpektorjev 50 let (najstarejši je nekaj mesecev pred upokojitvijo), zato pomeni tovrstna sprememba izjemno velik stres za zaposlene. Ne nazadnje pa na svoji lokaciji ostajajo tudi inšpektorji iz FU Dravograd, ki prav tako spada pod FU Maribor.

Mestna občina Ptuj podpira argumente in angažma vseh tistih, ki zagovarjajo decentralizacijo davčne inšpekcije, ki deluje v okviru Finančne uprave RS. Strinja se in poziva, da se pretežni del odločanja davčne inšpekcije ponovno prenese na lokalni nivo, pod pristojnost posameznih uradov, kot je bilo predhodno.

Pozivamo, da vodstvo FU Maribor razmisli o smotrnosti napovedanih novosti in ali res prinašajo racionalizacijo delovanja davčne inšpekcije. Mestna občina Ptuj je odločno proti vsakršni centralizaciji, ki siromaši številna lokalna okolja v Sloveniji in s tem prinaša neenakomeren razvoj države.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. januarja 2019.)

Na vrh