Domov » Novice » Javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj

Javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj

razpis za neprofitna stanovanja

Mestna občina Ptuj vsaki dve leti pripravi javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj. Tokratni je bil v Uradnem vestniku občine objavljen 21. decembra 2012. Na razpis za neprofitna stanovanja v lasti MO Ptuj se lahko prijavijo vsi občani MO Ptuj, ki zadoščajo kriterijem glede prihodkov in ostalim razpisnim pogojem. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa niso presegali zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi – ta je v navedenem obdobju znašala 987,39 EUR. Vse ostale razpisne pogoje boste našli v Uradnem vestniku MO Ptuj. Vsem zainteresiranim pa še informacija, da je rok za oddajo vlog, ki jih lahko dobite v sprejemni pisarni MO in na spletni strani www.ptuj.si, do konca tega meseca. Seznam upravičencev, uvrščenih na prednostno listo, bo javno objavljen na enak način kot razpis, torej v občinskem Uradnem vestniku.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. januarja 2013.)

Na vrh