Domov » Novice » Jožica Šemnički zaključila direktorsko delo v Domu upokojencev Ptuj

Jožica Šemnički zaključila direktorsko delo v Domu upokojencev Ptuj


Jožica Šemnički je svoj mandat kot v. d. direktorica nastopila v letu 2014, od leta 2015 dalje je zasedala delovno mesto direktorice. Dom predaja v dobri kondiciji, z nekaj projekti v zaključni in nekaj v začetni fazi. Ob nastopu mandata je dosedanjo direktorico Doma upokojencev Ptuj v prvi vrsti čakala odprava vseh nepravilnosti, ki so se izkazovale po množici inšpekcijskih nadzorov. V prvem letu njenega mandata je bilo potrebno urediti skorajda vsa področja delovanja Doma in sicer so bile odpravljene nepravilnosti več področjih. Konec leta 2014 je bilo 298 zaposlenih, ki so skrbeli za 727 stanovalcev, trenutno je zaposlenih 392, ti skrbijo za povprečno 695 stanovalcev na dan. Veliko finančnih sredstev je bilo v domu od leta 2015 namenjenih tudi za izboljšanje bivalnih pogojev stanovalcev in delovnih pogojev zaposlenih. Dd leta 2015 dalje je uspelo Domu pridobiti in razviti kar nekaj projektov, ki so namenjeni oskrbovancem. Danes v domu nudijo najsodobnejši koncept oskrbe oseb z demenco, ki so ga razvili sočasno z izvajanjem projekta SKUPAJ PROTI DEMENCI, V domu imajo strokovno vodeno in strukturirano obravnavo mlajših od 65 let. So nosilec projekta SODOBNA OSKRBA STAREJŠIH, Skupaj s partnerji sodelujejo v projektu ARGO. Lani je dom pridobil Certifikat Dom kakovosti E-Qalin.

Mag. Vesna Šiplič Horvat je tako Dom v torek prevzela v urejenih razmerah. Nova direktorica ima 23 let delovnih izkušenj, od tega je 20. leto zaposlena na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba. V tem času je nabrala 9 let vodstvenih izkušenj v socialnem varstvu. Tekom izobraževalnega procesa je pridobila znanstveni magisterij in univerzitetno izobrazbo s specializacijo. Dokončan ima dodiplomski univerzitetni študij socialnega dela, specializacijo managmenta v socialnem delu, podiplomski magistrski študij je opravila iz državnih in evropskih študij.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. decembra 2020.)

Na vrh