Domov » Novice » Mestna občina Ptuj energetsko najučinkovitejša občina v letu 2013

Mestna občina Ptuj energetsko najučinkovitejša občina v letu 2013

 

energetsko ucinkovita obcina

Energetika.NET je letos četrtič zapored izbrala energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji. Med mestnimi občinami je to prestižno priznanje za energetsko najučinkovitejšo občino prejela Mestna občina Ptuj, ki pa je hkrati na letošnjem natečaju prejela tudi največ točk strokovne komisije in postala absolutna zmagovalka na področju energetsko učinkovitih lokalnih skupnosti. V Mestni občini Ptuj so uresničili številne projekte na področju energetske prenove javnih stavb, v katerih so zmanjšali stroške ogrevanja za več kot 30 odstotkov. Lotili so se tudi energetske sanacije javne razsvetljave, ki je prinesla prihranek več kot 60 odstotkov energije. Mestna občina Ptuj, zanjo župan dr. Štefan Čelan je prejel prestižno nagrado za Energetsko najučinkovitejšo občino v Sloveniji v letu 2013. Mestna občina Ptuj je zmagala v vseh kategorijah (mestne občine, srednje in male občine). Nagrada je poplačilo za trud Občinske uprave Mestne občine Ptuj, Javnih služb Ptuj d. o. o., Komunalnega podjetja Ptuj d. d., ZRS Bistra Ptuj in Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje (LEA Spodnje Podravje) za nekajletno prizadevanje za dvig energetske učinkovitosti v Mestni občini Ptuj. Prvi koraki so bili narejeni leta 2007, ko je MO Ptuj ustanovila LEA Spodnje Podravje, katere direktor je postal izkušen strokovnjak s področja energetike dr. Janez Petek iz Ptuja. Prav LEA Spodnje Podravje je v sodelovanju z zgoraj naštetimi akterji ter pod vodstvom župana dr. Štefana Čelana takoj pričela z analizo rabe energije ter možnostmi učinkovitejše rabe energije v MO Ptuj. Izvedeni so bili razširjeni energetski pregledi vseh večjih javnih stavb in javne razsvetljave in sicer pod okriljem EU projektov, kjer so bili vsaj 50 % sofinancirani iz programov Intelligent Energy Europe, Interreg, IPA Slovenija-Hrvaška, Sout East Europe (teritorialni cilji mednarodnega sodelovanja), MED ipd. Tako so lahko skupaj izdelali realno izvedljiv Lokalni energetski koncept, ki ga je potrdilo resorno ministrstvo, sprejel pa Mestni svet Mestne občine Ptuj. Hkrati so bili zbrani potrebni podatki in izvedene potrebne študije, da so lahko začeli s pripravami na energetsko sanacijo javnih objektov in sistema javne razsvetljave. Prva je bila na vrsti Splošna bolnišnica Jožeta Potrča Ptuj, za katero je LEA Spodnje Podravje izdelala razširjeni energetski pregled in pripravila vlogo za 85 % sofinanciranje energetske prenove. Letos so zaključili prenovo sistema javne razsvetljave, ki je omogočila kar 65 % znižanje porabe električne energije in stroškov. Vzporedno so pripravili dokumentacijo za energetsko sanacijo sedmih energetsko potratnih ptujskih vrtcev. Rekonstrukcija bo končana naslednje leto, porabo toplotne energije bodo znižali za 50 %, investicija pa bo delno sofinancirana iz Kohezijskih sredstev. Pričakujejo odgovor (sklep) ministrstva za energetsko obnovo OŠ Olge Meglič in OŠ Breg, kjer nameravajo izvesti toplotno izolacije zunanjega ovoja in zamenjavo stavbnega pohištva. Pred tem je MO Ptuj zgradila nizkoenergijski vrtec Podlesek, končana je prva faza energetske prenove Dominikanskega samostana, ki ga ogrevajo na toplotno črpalko voda/voda iz reke Drave. Trenutno poteka tudi energetska prenova Športne dvorane Mladika in Mestnega stadiona. Izvedena bo zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija strehe in ovoja stavbe ter vgrajena toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode. V sodelovanju z LEA Spodnje Podravje so pridobili del nepovratnih sredstev (razpis PETROL) za zamenjavo dotrajane kurilne naprave v Mestnem kinu Ptuj. Toplovodni sistem je bil popolnoma obnovljen in vgrajen moderni plinski kondenzacijski kotel, kar je omogočilo 30 % prihranka pri stroških ogrevanja. Javni sektor se ponaša tudi z dvema sončnima elektrarnama; ena je vgrajena na strehi telovadnice in jedilnice OŠ Ljudski vrt, druga pa na strehi Mestnega stadiona. Trenutno se pripravlja projekt soproizvodnje toplotne in električne energije v OŠ Ljudski vrt in OŠ Breg, s čimer bi stroške ogrevanja znižali za 20 %. Velik izziv bo posodobitev sistema daljinskega ogrevanja. S tem bi morali preseči zavezo o 25 % deležu obnovljivih virov energije v MO Ptuj. Trenutno potekajo preliminarne študije o najboljši razpoložljivi tehniki lesne trigeneracije. Prvi rezultati bodo znani že v začetku naslednjega leta. Ker imajo tudi sosednje občine podobne probleme z energetskimi stroški, LEA Spodnje Podravje ustanavlja v okviru projekta PROFORBIOMED Konzorcij lesne biomase, ki bo povezal lastnike gozdov, gozdna podjetja, lesno predelovalna podjetja, proizvajalce peletov, sekancev, investitorje in lokalne skupnosti z namenom podpreti domače gospodarstvo in našo surovino les koristno porabiti za proizvode z višjo dodano vrednostjo, preostanek in lesne odpadke pa za proizvodnjo energije. Ta projekt ima regijski značaj, vodi pa ga LEA Spodnje Podravje. Mestna občina Ptuj izvaja tudi energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave. V jeseni pa začne z izvajanjem energetskega upravljanja Mestne občine Ptuj (kar je zahteva energetskega zakona). Naslednje leto bo v vse javne objekte Mestne občine Ptuj vpeljano energetsko knjigovodstvo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 10. oktobra 2013)

 

Na vrh