Domov » Novice » Mini županja Zala Vučak

Mini županja Zala Vučak


Mestna ob?ina Ptuj je 6. oktobra 2017 prejela naziv Ptuj – otrokom prijazno Unicefovo mesto
in se je tako pridružila Unicefovi mreži. Ker želijo v mestu spodbujati in omogo?ati sodelovanje najmlajših ob?anov, so se odzvali povabilu Unicefa, da župan ob svetovnem dnevu otroka 20. novembru za en dan preda županovanje otrokom. Devetošolka Zala Vu?ak je predsednica Skupnosti u?encev Osnovne šole Mladika in je bila letos izbrana s strani vseh ptujskih osnovnih šol za mini županjo. Ta si želi, da bi mladim v Mestni ob?ini Ptuj še bolj prisluhnili in je županu predstavila njeno vizijo, želje in izzive za prihodnost, ki si jo želijo sooblikovati z odraslimi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. novembra 2017.)

Na vrh