Domov » Novice » Mladi za boljšo družbo

Mladi za boljšo družbo

pobuda pika si

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije v soboto, 22. novembra, vabil na izobraževanje ter povezovanje mladih. Mladinski svet Slovenije v okviru projekta z naslovom POBUDA.SI:
MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO omogoča mladinskim organizacijam, organizacijam za mlade na lokalnem in nacionalnem nivoju ter šolam izvedbo štirih enodnevnih izobraževanj na temo participacije mladih po vsej Sloveniji. V Mladinskem svetu Mestne občine Ptuj so se tej pobudi z veseljem pridružili. Namen je izobraževanje mladih ter povezovanje ptujske mladine. Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije (MSS) pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktivenspletni portal, ki bo promoviral participacijo mladih in hkrati omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in  spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica, predstavljene možnosti participacije mladih idr. informacije s področja participacije.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24. novembra 2014)

Na vrh