Domov » Novice » Na seji glavna tema ponovno tržnica

Na seji glavna tema ponovno tržnica


Na pretekli seji mestnega sveta je že v začetku prišlo do umika 8 točke seje – Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa rekonstrukcija Peršonove ulice in spremembe načrta razvojnega programa Rekonstrukcija Peršonove ulice. Dodani sta bili 1.b točka Potrditev predloga zapisnika izredne seje ter nadomeščena osma točka, kjer so svetniki ponovno glasovali o sklepih izredne seje, saj so ti s strani župana bili zadržani. Župan Miran Senčar je pri ponovni uvrstitvi točke na dnevni red pojasnil, da k temu zavezuje pravno mnenje ministrstva za javno upravo, v katerem piše, da lahko župan “zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji”. Če občinski svet svojo odločitev znova potrdi, pa lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. Pri glasovanju je tokrat za sklepe izreden seje mestnega sveta glasovalo celo več svetnikov kot prej. Podpisani svetniki so v predlaganih sklepih v začetku februarja zahtevali naslednje:»Javno naročilo za izvedbo ureditve mestne tržnice, objavljeno 18.1. 2018 se pri oblikovanju zahtevnih pogojev za izvajalca del razveljavi. V komisijo za pripravo razpisa za novo javno naročilo in sodelovanje pri pregledu prispelih ponudb ter izbor izvajalcev se imenujejo tudi predstavniki svetniških skupin, in sicer po eden iz vsake svetniške skupine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska tržnica, dne 21. februarja 2018.)

Na vrh