Domov » Novice » Ne seji tekla beseda tudi o begunski krizi

Ne seji tekla beseda tudi o begunski krizi

Begunska kriza
Stanje o begunski problematiki je na 10 redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj predstavil vodja Oddelka za splošne zadeve magister Janez Merc, ki je izpostavil, da na našem obmo?ju nimamo primernih namestitvenih kapacitet, v katere bi lahko namestili begunce. Mestna ob?ina Ptuj zaenkrat še ne oskrbuje beguncev, medtem ko imajo v Zdravstvenem domu na Ptuju že nekaj ?asa izdelan kompletni na?rt za zdravstveno pomo?. Na mejnem prehodu v Gruškovju, kjer je sprejemni center imajo vzpostavljeno posebno ambulanto za pomo? beguncem. Vse pristojne službe po svojih zmožnostih pomagajo beguncem, katerih želja pri vstopu v Slovenijo je, da bi ?im hitreje nadaljevali svoje poti proti za?rtanemu cilju, ki je v ve?ini primerov usmerjen proti Nem?iji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. septembra 2015.)

Na vrh