Domov » Novice » Pomagali bodo preko 500 posameznikom

Pomagali bodo preko 500 posameznikom

Kot odgovor na potrebe lokalnega okolja je bilo leta 1998 ustanovljeno humanitarno društvo Ars Vitae. V vseh teh letih so razširili programe, ki jih izvajajo na podro?ju socialne preventive, socialne rehabilitacije zasvojenih, nasilja in brezdomstva. Že ob ustanovitvi so v društvu izvajali socialnovarstvene programe pomo?i posameznikom in družinam v razli?nih stiskah. Sprva so pomagali uživalcem drog in svojcem, osredoto?ali so se na preventivo, nato pa so jih potrebe usmerile še na druga podro?ja. Tako izvajajo program Mostovi, ki je edini program na obmo?ju UE Ptuj, ki pomaga reševati težave z odvisnostjo in z njo povezanih težav posameznikov in družin. Od leta 2015 izvajajo tudi program Kapljica – pomo? žrtvam nasilja, edini ne-nastanitveni program na obmo?ju UE Ptuj. Namenjen je otrokom od 4. leta naprej, mladostnikom, odraslim in njihovim svojcem. Otrokom in mladostnim, ki želijo kvalitetno preživljati prosti ?as in potrebujejo pomo? pri reševanju doma?ih nalog in u?enju pa je namenjen Dnevni center za otroke in mladostnike. Izvajajo pa tudi program Kamra, ki nudi celovito podporo brezdomnim osebam in projekt Donirana hrana, v sklopu katerega se užitna hrana, namesto, da bi kon?ala med biološkimi odpadki, razdeli med tiste, ki jo potrebujejo. V društvu ugotavljajo, da se število uporabnikov iz leta v leto pove?uje, letos bodo, kot kažejo statistike, pomo? nudili ve? kot 500 posameznikom in družinam. V kolikor se najdete v kateremkoli od programov in potrebujete pomo?, so vam v društvu na voljo in vam bodo z veseljem prisluhnili.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. novembra 2017.)

Na vrh