Domov » Novice » Pomoč po naravnih nesrečah

Pomoč po naravnih nesrečah


Leto 2019 so Slovenijo zaznamovale številne naravne in druge nesreče. Ker te po končni oceni presegajo 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2019, bo država pomagala pri odpravi posledic nesreč.

Lanskega 7. in 8. julija se je po Sloveniji razbesnelo močno neurje s točo. Po popisu škode, ki je bila zelo velika tudi v Mestni občini Ptuj so ugotovili, da je zaradi neurij, vetra in toče nastalo za 19,8 milijona evrov škode. Ob koncu meseca avgusta je petnajst občin ponovno prizadela ista naravna nesreča in bilo je za 5,5 milijonov evrov dodatne škode. Največ škode je bilo ob neurju s točo zabeležene na vodotokih, nato na kmetijskih zemljiščih in na objektih. Gre za ogromno škodo in v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč bo država na svoj način pomagala prizadetim. S strani Vlade Republike Slovenije je že bilo naročeno pristojnim ministrstvom, da v skladu z določbami zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravijo program odprave posledic neposredne škode.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. januarja 2020.)

Na vrh