Domov » Novice » Pozeba in suša zaznamovali kmetijsko leto

Pozeba in suša zaznamovali kmetijsko leto


Leto 2017 sta v kmetijstvu mo?no zaznamovali spomladanska pozeba in poleti huda suša. Ti sta zelo vplivali na bistveno nižji pridelek od pri?akovanj. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj so s kmetijskim letom v osnovi nezadovoljni, a vseeno so kljub težkemu letu 2017 našli tudi dolo?ene pozitivne zadeve. To je na primer stabilizacija na podro?ju živinoreje in izboljšanje stanje na podro?ju praši?ereje. V ptujskem zavodu pripravljajo za to leto dolo?ene novosti in glavna bo izgradnja nove stavbe s kmetijskim laboratorijem. Investicija te?e po planu in gradbeni del je že dokon?an.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. januarja 2018.)

Na vrh