Domov » Novice » Splošno » Pravila za volitve v Državni zbor 2011

Pravila za volitve v Državni zbor 2011

 

Volitve v Državni zbor 2011

Skladno s 5. členom zakona o volilni kampanji Ptujska televizija PeTV objavlja pogoje in način predstavitve kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor, ki bodo 4. decembra 2011. Uredništvo si bo v skladu z zakonodajo in uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov oziroma strank. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne kampanje, kakor tudi ne številnih strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi. Za redne oddaje informativnega programa PeTV velja tudi v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande. Zanje ostaja merilo informativna pomembnost in umetniška kakovost.

Predstavitve na Ptujski televiziji PeTV

Ptujska televizija PeTV bo vsem strankam in neodvisnim kandidatom omogočila predstavitev vseh njihovih kandidatov na območju volilnih okrajev Ptuj I, Ptuj II, in Ptuj III. Termine predstavitev bo določilo uredništvo in z njimi seznanilo stranke in neodvisne kandidate. PeTV bo o predvolilnih aktivnostih poročal v skladu s svojo uredniško politiko, ki temelji na informacijah, pomembnih in zanimivih za gledalce oziroma občane. Za vse predvolilne oddaje v programu televizije PeTV velja, da v njih sodelujejo izključno kandidati z uradno potrjeno kandidaturo.

Volilni oglasi

PeTV vabi vse kandidate, politične stranke, liste kandidatov, volilne štabe in organizatorje kampanje, da svoja sporočila za javnost, programe, predstavitve itd. objavijo kot oglas na televiziji. Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon o medijih oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate, liste ali politične stranke. Izpostavljamo, da je skladno s 6. členom zakona o volilni kampanji v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasa, ter da je skladno s 50. členom zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in s programsko zasnovo pa izdajatelj. Cene oglasov so v skladu s cenikom PeTV. Naročniki volilnih propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena. O objavi oglasov naj se naročniki dogovorijo z marketingom PeTV: Marjana Skok, tel.  059088028, e-pošta: marketing@petv.tv.

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki in gledalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovornega urednika televizije. Odgovorni urednik mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, je v skladu z zakonom zagotovljeno tudi sodno varstvo.

Ptuj, 20. 10. 2011

 

Aleksandra Magdalenc, odgovorna urednica Ptujske televizije PeTV

Na vrh