Domov » Novice » Prisegli sodniki porotniki

Prisegli sodniki porotniki

Sodniki porotniki
V Narodnem domu na Ptuju so prisegli novi sodniki porotniki za obmo?je Okrožnega sodiš?a na Ptuju. Za naslednje petletno obdobje je pred višjim sodnikom svetnikom Višjega sodiš?a iz Maribora Miroslavom Pliberškom in predsednikom Okrožnega sodiš?a na Ptuju Andrejem Žmaucom priseglo petinšestdeset sodnikov porotnikov. Pred njimi je zahtevno in odgovorno delo, saj bodo delovali pri obravnavah hujših kaznivih dejanj na prvi stopnji ter sporih pred delovnimi in socialnimi sodiš?i. Za sodnika porotnika je skladno z 42. ?lenom Zakona o sodiš?ih lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomo?no obsojen za kaznivo dejanje. ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. januarja 2016.)

Na vrh