Domov » Novice » Problematika drog v MO Ptuj

Problematika drog v MO Ptuj

marihuana

Kot smo v eni od naših prejšnjih kronik že poročali je Varnostni sosvet MO Ptuj na zadnji seji precej časa namenil tematiki uporabe nedovoljenih drog. Tudi v Sloveniji zaradi lahke dostopnosti in relativno nizke cene beležimo porast novih psihoaktivnih snovi in uporabo le-teh. Tako tudi Ptuj ni nobena svetla izjema. Po podatkih policije naj bi se število kršitev s tem v zvezi sicer zmanjšalo. Predstavnik LAS za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj Aleksander Solovjev je mnenja, da je statistika o raziskanosti odvisna od prisotnosti policistov na terenu, zato se s podatki o manj kršitvah težko strinja. Tudi direktor CID-a je bil mnenja, da na podlagi statističnih podatkov policije ne gre napačno posploševati in si zatiskati oči, da problema ni. Prisotni so se poenotili, da bo za odkrivanje in preprečevanje preprodaje ter zlorabe drog potrebno tesnejše sodelovanje, vsaj evidentiranje in prijava suma preprodaje ali zlorabe. To lahko stori tudi sleherni občan na anonimni telefon, policisti pa bodo sume preverili in tudi ustrezno ukrepali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. decembra 2013.)

 

Na vrh