Domov » Novice » Program javnih del za leto 2018

Program javnih del za leto 2018

Konec oktobra je bilo na Zavodu za zaposlovanje objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Za celotno Slovenijo bo na voljo 25 MIO evrov. Javna dela sodijo v sklop ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjena pa so ranljivim skupinam brezposelnih, ki so ve? kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vklju?enosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Izvajalci morajo biti neprofitni delodajalci. Javno povabilo je odprto od 10. novembra, pa vse do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila prihodnje leto. OS Ptuj je prejela okrog 775.000 evrov, zato si letos obetajo 15 do 20 delovnih mest ve? kot v lanskem letu. S sredstvi, ki so na voljo, bi lahko zaposlili okrog 150 brezposelnih oseb.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. novembra 2017.)

Na vrh