Domov » Novice » Projekt Historical Castle parks

Projekt Historical Castle parks


Od junija 2017 do meseca maja 2020 ZRS Bistra Ptuj razvija projekt Historical Castle parks, financiran s strani programa Interreg – Hicaps. Glavni cilj projekta HICAPS je prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine za trajnostno rast regij v Srednji Evropi. Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. V sklopu slednjega so v Bistri v pilotne aktivnosti vključili območje parka Turnišče. Prenova parka vključuje gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev obstoječega okolja. Izvajalec del, Javne službe Ptuj je uredil sprehajalne poti s pripadajočo opremo (osvetlitev poti, klopi za sprehajalce, koši za smeti, stojala za kolesa). Projekt pa vključuje še odstranitev arhitekturnih ovir, da bo park dostopen vsem. Prav tako bodo označili pomembne naravne in kulturne vrednote z učnimi opisi, ki bodo olajšali spoznavanje naše dediščine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. novembra 2019.)

Na vrh