Domov » Novice » Proračun bo znašal malo manj kot 31 MIO evrov

Proračun bo znašal malo manj kot 31 MIO evrov

Na zadnji seji mestnega sveta MO Ptuj so se svetnice in svetniki prvi? seznanili s prora?unom za leto 2018. Po obravnavi je bil posredovan v javno razpravo. Prora?un za leto 2018 je dolo?en v višini 30,9 MIO evrov, pri ?emer so prihodki predvideni v višini 29,6 MIO evrov. Po besedah župana so v predlogu sledili Viziji in strategiji Mestne ob?ine Ptuj 2015–2025. Med na?rtovanimi investicijami je ureditev mestne tržnice, spominski park, ureditev kolesarskih povezav, projekt „Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja“ II. faza, Urgentni center Ptuj, kompleks Turniš?e, Center za zdravje, ureditev Panorame, nakup gasilske avtolestve in drugi projekti, ki so bili predlagani v predlogu. Sicer so svetniki so prvo obravnavo pospremili s kar dolgo razpravo. Predlog so s 24 glasovi za potrdili in ocenili, da je ustrezna podlaga za 30-dnevno javno razpravo. Decembrska seja, na kateri bodo obravnavali dopolnjen predlog prora?una za leto 2018, bo zagotovo prinesla vro?o razpravo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. novembra 2017.)

Na vrh