Domov » Novice » Protestno pismo županov Spodnjega Podravja

Protestno pismo županov Spodnjega Podravja

Še zadnji? v letošnjem letu so se na Kolegiju sestali župani Spodnjega Podravja. Izrazili so nestrinjanje z modelom prostorskega razvoja Slovenije 2050. Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu predstavitve modela prostorskega razvoja, ki ga pripravljajo v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije MO Ptuj dodelilo zelo obrobno vlogo. Zato so župani odgovorili s protestnim pismom, v katerem zahtevajo, „da ministrstvo ob nadaljnji pripravi dokumentacije prostorskega razvoja Slovenije, glede na to, da pokrajinske reforme še nekaj ?asa ne bo, upošteva podane pripombe in Mestni ob?ini Ptuj s širšim zaledjem Spodnjega Podravja zagotovi status regionalnega središ?a nacionalnega pomena“. Direktor Komunalnega podjetja Ptuj pa je župane seznanil z aktivnostmi glede izvedbe globinskih vodnjakov ter filtrov železa in mangana, o ?emer ve? v prihodnjih oddajah. Sicer pa je bila podana tudi informacija, da so vse ob?ine sprejele sklepe o zagotovitvi sredstev za izgradnjo Urgentnega centra na Ptuju, s ?imer ni ve? ovir za pri?etek gradnje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. decembra 2017.)

Na vrh