Domov » Novice » Ptuj med Top 100 trajnostno naravnanimi destinacijami

Ptuj med Top 100 trajnostno naravnanimi destinacijami


Ptuj, kot vodilna turistična destinacija, je bila letos ponovno uvrščena v zeleno shemo Top 100 trajnostno naravnanih turističnih destinacij. Nominacije so pod vodstvom Green Destinations ocenjevali člani komisije Sustainable Top 100 ter člani in strokovnjaki držav mednarodnega komiteja Top 100. Certifikate je prejelo 29 držav, kar tretjina certifikatov je šla v roke predstavnikom zelenih slovenskih destinacij. Za pridobitev certifikata je potrebno izpolnjevanje posebnih pogojev in kriterijev, kar se na primeru destinacije Ptuj kaže v krepitvi družbene odgovornosti za aktivno varovanje naravne in kulturne dediščine, informiranje in izobraževanje domačega prebivalstva, obiskovalcev ter zaposlenih, digitalizacija materialne in nematerialne dediščine in pospeševanje investicij v obnovljive vire. V sklopu pridobivanja potrebnih dokazil je sodelovalo več ptujskih podjetij in javnih zavodov, ob Zavodu za turizem Ptuj, ki je tudi prijavitelj, še Mestna občina Ptuj, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, LEA Spodnje Podravje, Javne službe Ptuj in Komunalno podjetje Ptuj, ki se ukvarjajo s posameznimi zahtevanimi aktivnostmi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2019.)

Na vrh