Domov » Novice » Ptujski turizem v letu 2017

Ptujski turizem v letu 2017


Glavni cilj, ki so si ga v letu 2017 zadali na Zavodu za turizem Ptuj je bil, da se postavi jasna turisti?na strategija, kaj želi Ptuj postati na turisti?nem podro?ju v prihodnje. To strategijo so sestavili z razli?nimi ponudniki ali subjekti, ki snujejo turisti?no ponudbo v našem mestu. Ta je delno že vplivala na zaznan ve?ji turisti?ni obisk Ptuja. Glede na razli?ne statisti?ne kazalce se je pove?alo število no?itev, medtem ko ostaja najbolj obiskana turisti?na to?ka ptujski grad.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januarja 2018.)

Na vrh