Domov » Novice » Razstava malih pasemskih živali

Razstava malih pasemskih živali

Društvo gojiteljev malih živali Ptuj je ob 40. obletnici delovanja v Ve?namenski dvorani Spuhlja pripravilo meddruštveno razstavo malih pasemskih živali. Za?etki delovanja Društva gojiteljev malih živali Ptuj segajo v leto 1974, ko sta bili še golobarska in kun?erejska sekcija lo?eni, potem pa so se sekcije združile.Na letošnji 40. razstavi so si lahko obiskovalci ogledali – kunce, golobe, perutnino in okrasno perutnino, ptice pevke in papige ter morske praši?ke. Skupno je bilo razstavljenih kar 600 živali. Slednje se morajo ?im bolj približati standardu, po katerem sodniki ocenjujejo. To pa od gojiteljev zahteva posebno skrb. Med ?lani ptujskega društva so številni prejemniki državnih priznanj. Tudi tokratna razstava je poskrbela za raznovrstnost, k ?emer pa so prispevala vsa sodelujo?a društva, tudi iz sosednje Avstrije in Hrvaške. Letos jih je sodelovalo dvanajst.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. novembra 2017.)

Na vrh