Domov » Novice » Rebalans proračuna nižji za 1,6 MIO evrov

Rebalans proračuna nižji za 1,6 MIO evrov

rebalans

Na ponedeljkovi seji so svetnice in svetniki obravnavali 22 to?k dnevnega reda. Med pomembnejšimi sta bili zagotovo to?ki, ki sta se nanašali na rebalans prora?una za leto 2015 in prora?un za prihodnje leto. Po tem ko so svetnice in svetniki soglasno ali z ve?ino glasov podprli štiri amandmaje župana je sledila kratka obrazložitev rebalansa prora?una za leto 2015 v višini 27, 6 MIO evrov, kar je za 5,6% oziroma 1,6 MIO evrov nižje od veljavnega. Svetnice in svetniki so predlagani rebalans sprejeli soglasno. Nato so se seznanili s predlogom prora?una za leto 2016 v višini 24,4 MIO evrov. Predlagani prora?un je enoleten, saj je po besedah župana tudi letos vse preve? neznank o tem, koliko bo prejetih sredstev strani Evrope in države. Predlagani prora?un je ustrezna podlaga za javno razpravo, ki bo trajala 30 dni. Župan poudarja, da pri predlogu prora?una za leto 2016 ne gre za sramežljivost, temve? za realno stanje. 30 dnevni rok za razpravo pa bo pokazal, katere projekte bodo lahko umestili in bo zanje možno pridobiti finan?na sredstva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. oktobra 2015.)

Na vrh