Domov » Novice » S 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

S 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

40 seja seja ms

Na 40. redni redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila 19. maja, je bilo prisotnih 24 svetnic in svetnikov. Največ časa so namenili razpravi o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Mestne občine Ptuj. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti stanovanjskega objekta in parcele. Povprečen komunalni prispevek na stanovanjski objekt v velikosti 136 m² na 675 m² bo okrog 1200 evrov. Komunalni prispevek se lastniku obstoječega objekta, ki na novo pridobiva kakšno vrsto komunalne opreme, lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo. Svetniki in svetnice so predlagali možnost obročnega odplačevanja na 36 mesecev. Ob tem so se odločili, da bodo s posebnim odlokom določili sofinanciranje komunalnega prispevka ter s tem določili upravičence, merila za dodelitev, višino in postopek dodelitve takšnih pomoči.

Mestni svetniki in svetnice so v nadaljevanju seje dali pozitivno mnenje k imenovanju Branka Kumra za direktorja Šolskega centra Ptuj, Bojanu Lampretu za ravnatelja Strojne šole Ptuj, mag. Darji Harb za ravnateljico Ekonomske šole Ptuj, Rajku Fajtu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Ptuj ter dr. Vladimirju Korošcu za ravnatelja Biotehniške šole Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. maj 2014)

Na vrh