Domov » Novice » Splošno » S kolegija županov Spodnjega Podravja

S kolegija županov Spodnjega Podravja

Največ časa so župani Spodnjega Podravja na zadnji seji kolegija namenili razpravi o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki. Zato bodo morale občine sprejeti odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in koncesijski akt za izbiro izvajalca za izvajanje vseh štirih gospodarskih javnih služb na celotnem območju Cero Gajke. Županom so vsebino aktov, ki so potrebni za podelitev koncesije za ravnanje z odpadki predstavili pripravljavci z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. V kolikor bodo akti sprejeti po skrajšanem postopku, bi lahko bil koncesionar izbran že kmalu. V kolikor bodo občine pristopile k skupnemu razpisu, bo pogajanje s potencialnim ponudnikom lažje in bo tudi ekonomija obsega vplivala na končno ceno storitev.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 31. marca 2012)

Na vrh