Domov » Novice » Sanacija zidu ob Miklošičevi ulic

Sanacija zidu ob Miklošičevi ulic


Pred kratkim se je pričela sanacija zidu ob Miklošičevi ulici, zaradi posegov pa bi lahko bil ogrožen kostanj, ki raste za cerkvijo Sv. Jurija.

Kot so sporočili iz MO Ptuj, se je med izvedbo odstranjevanja tlaka v ulici južno od cerkve Sv. Jurija, ki povezuje Slomškovo ulico in Mestni trg, ugotovilo, da je južni oporni zid, ki se nahaja pod cerkvenim dvoriščem proti Miklošičevi ulici ob stopnišču proti cerkvi, v zelo slabem stanju in kot tak predstavlja povečano nevarnost samozrušitve. Iz navedenega izhaja, da je zid nevaren in je potreben sanacije. Smernice je pripravljavec pripravil, tako da se sanacija izvede z minimalnimi posegi in da se ohrani drevo divjega kostanja za cerkvijo SV Jurija. Ker so v neposredni bližini drevesa načrtovani zelo veliki gradbeni posegi, je bilo v strokovnem mnenju navedeno, da bodo v primeru izvedbe načrtovanih del, le-ta imela pričakovano negativen vpliv na to drevo. Mestna občina Ptuj je s ciljem ohranitve drevesa naročila pregled stanja drevesa in arboristično mnenje, nadalje pa tudi izvedbo georadarskih raziskav, s katerimi se naj preveri, kje se nahajajo korenine tega velikega drevesa in kaj je mogoče narediti da se drevo ohrani. Načrtovana gradbena dela, ki bodo potrebna za tehnično izvedbo sanacije zidu, bodo skoraj zagotovo vplivala na spremembe habitusa drevesa in tudi na njegovo rastišče. Zaradi omenjenega so v preteklem tednu krošnjo drevesa obrezali. Želja občine je, da se dela izvajajo na način, da se drevo divjega kostanja ohrani.

V kolikor bi se na kateri koli točki izvajanja sanacije izkazalo, da so izvedeni posegi v območje korenin ali krošnje drevesa divjega kostanja izrazito negativno vplivali na njegovo stanje ali stabilnost, bodo drevo prisiljeni preventivno odstraniti. V tem primeru se bo izvedla nadomestna saditev kvalitetnega in večjega drevesa, na isti lokaciji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. januarja 2020.)

Na vrh