Domov » Novice » Sistem izposoje koles na Ptuju

Sistem izposoje koles na Ptuju

Sistem izsposoje koles
2. aprila se je za?ela akcija ?iš?enja kolesarnic in zbiranja starih zavrženih koles, ki se ve? ne uporabljajo. Kolesa so popravili, pobarvali in jih namenili ponovni uporabi. Z omenjeno akcijo se zdaj vzpostavlja prvi sistem izposoje koles na Ptuju. V projektu, ki že kaže prve uspehe, zraven Mestne ob?ine Ptuj sodelujejo še šolski center, Javne službe Ptuj, Znanstveno-raziskovalno središ?e Bistra, ptujska kolesarska mreža in nedavno ustanovljeni zavod za turizem. Izposoja koles, po t.i. knjižni?nem sistemu je namenjena tako turistom kot doma?inom. Kolesa si lahko brezpla?no izposoditev vsak dan med 9. in 18. uro v Turisti?no informacijskem centru Ptuj. Otvoritveno vožnjo z obnovljenim kolesom je po Prešernovi ulici opravil ptujski župan Miran Sen?ar.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. julija 2016.)

Na vrh