Domov » Novice » Sprejet rebalans proračuna za leto 2014

Sprejet rebalans proračuna za leto 2014

41 seja MO Ptuj
Na 41. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je bilo na dnevnem redu dvanajst točk in najpomembnejša točka je bila Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2014. Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2014 je bil sprejet v mesecu decembru preteklega leta v višini približno 32.5 milijona evrov. Tekom leta so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je bilo potrebno z rebalansom ponovno uravnovesiti. Predlog rebalansa proračuna je znašal dobrih 34.4 milijona evrov in je višji od plana za 5,7 % oziroma za približno 1.8 milijona evrov. Svetniki in svetnice so rebalans potrdili, saj je bil izid glasovanja dvaindvajset glasov za in en proti. Ob glavni točki so med pomembnejšimi točkami bile Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Mestne občine Ptuj, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Mestne občine Ptuj in Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o dodatnem povečanju števila delnic Mestne občine Ptuj v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d..

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. junija 2014.)

Na vrh