Domov » Novice » Številne aktivnosti za pomoč beguncev in migrantov

Številne aktivnosti za pomoč beguncev in migrantov

Varnostni sosovet o beguncih
Vlada Republike Slovenije je na za?etku begunske in migrantske krize sprejela sklep, da je ptujska izpostava uprava za zaš?ito in reševanje sestavni del podpore Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. To je pomenilo, da je bil vodja ptujske izpostave Dragomir Murko dolo?en tudi za vodjo sprejemnih centrov v Središ?u ob Dravi in na Gruškovju. V obeh centrih je s pomo?jo razli?nih služb pomagal vsem ljudem, ki so prišli v Slovenijo. Po dolo?enem ?asu so sprejemnih centrov v Središ?u ob Dravi zaprli, medtem ko so sprejemni center v Gruškovju v mesecu decembru in januarju o?istili ter popolnoma preuredili. Trenutno so vse begunske poti usmerjene proti mejnemu prehodu Šentilj, a tudi na mejnem prehodu Gruškovje so v pripravljenosti. Sprejemni center je trenutno prazen, a z možnim pove?anim prihodom ljudi v Slovenijo bi ta lahko takoj ponovno za?el delovati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. februarja 2016.)

Na vrh