Domov » Novice » V oktobru večja brezposelnost

V oktobru večja brezposelnost

Oktobra se je pri Zavodu prijavila nova generacija iskalcev prve zaposlitve, kar je prispevalo k dvigu brezposelnosti. Ob koncu oktobra je bilo registriranih 82.993 brezposelnih, kar je 2,5 % ve? kot septembra in 14,7 % manj kot pred letom. Tradicionalno je oktober mesec, ko se po 6-7 mese?nem upadu brezposelnosti, le-ta znova pove?a. To gre pripisati zlasti iztekom pogodb za dolo?en ?as predvsem za sezonska dela, najve?je pove?anje pa izhaja izteka statusa dijakom in študentom. Vsi, ki ne zaklju?ijo letnika, se oktobra obi?ajno prijavijo na zavod. Na zadnji dan oktobra je bilo na ptujski obmo?ni službi prijavljenih 3.067 brezposelnih oseb. ?eprav je bilo zaposlovanje v celem letu dobro, pri?akujejo do konca leta nekoliko ve? prijav kot odjav v evidenco brezposelnih. Trendi so ugodni, gospodarska rast se pove?uje, povpraševanje po kadrih je veliko, zato v prihodnjem letu znova pri?akujejo upad brezposelnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. novembra 2017.)

Na vrh