Domov » Novice » V ponedeljek 12. redna seja Mestnega sveta MO Ptuj

V ponedeljek 12. redna seja Mestnega sveta MO Ptuj


Ptujski mestni svetniki se bodo v ponedeljek znova sestali na redni seji mestnega sveta. Na 12. redni seji, ki se prične ob 15. uri, jih čaka 20 točk dnevnega reda. Med točkami je najpomembnejša sprejetje Dopolnjenega predloga Odloka o proračunu MO Ptuj za leto 2020. Predlog proračuna je sicer bil v več kot mesec dni trajajoči javni razpravi, vseeno pa bodo svetniki na seji tej točki najverjetneje namenili največ časa. Med drugimi točkami pa bodo sprejemali še Zazidalni načrt za ureditveno območje P11-S6/1 Nova vas pri Ptuju, Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka in Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Izvensodni poravnavi, s katero se s Surovino d.o.o. rešujejo vsa sporna razmerja zaradi razlastitve. Na seji bodo svetniki seznanjeni še z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »Gospodarjenje z nepremičninami in premičninami, ki so v lasti ali upravljanju Mestne občine Ptuj za leto 2018« ter s Poročilom o poslovanju in izvajanju posamezne gospodarske javne službe za obdobje januar – september 2019. Premiero posnetka celotne seje si boste lahko ogledali v ponedeljek, 16. decembra, ob 20. uri.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. decembra 2019.)

Na vrh