Domov » Novice » Vroča seja županov Spodnjega Podravja

Vroča seja županov Spodnjega Podravja

12 kolegij zupanov Spodnjega Podravja
Na 12. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je bilo na dnevnem redu dvanajst točk. Župani, direktorji občinskih uprav in predstavniki občin so imeli zelo burno razpravo po sedmi točki, ki je bila Uskladitev cen vodooskrbe po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predlog je bil, da bi se naj cene, ki so po trenutno znanih podatkih zelo različne v Spodnjem Podravju uskladile, tako da bi bile enotne cene storitev in enotne cene omrežnine. Nič manj burno ni bilo tudi pri osmi točki, kjer je direktor Občinske uprave Mestne občine Ptuj Ivan Vidovič predstavil navzočim potek in sofinanciranje Novogradnje Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Prav pri sofinanciranju izgradnje šole s prilagojenim programom se s strani občin Spodnjega Podravja zelo zatika, saj gre pri tem projektu še za številna odprta vprašanja. Sodelujoči na tokratnem kolegiju so bili seznanjeni še z informacijami poslancev državnega zbora Republike Slovenije, predlogom Ureditve sofinanciranja programov Javnega zavoda CID Ptuj in imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Lekarne Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. decembra 2013.)

Na vrh