Domov » Novice » Splošno » Z aprilske seje kolegija županov

Z aprilske seje kolegija županov

Župani Spodnjega Podravja so se sestali na 7. redni seji, na kateri so obravnavali sedem točk dnevnega reda. Na podlagi dogovorov na prejšnji seji kolegija, je direktorica Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja prisotne župane seznanila s potekom sprejemanja predpisov s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Pomembnejšo točko tokratnega kolegija je zagotovo predstavljala problematika financiranja delovanja krajevnih uradov. Napovedi niso najboljše. Sklenjen je bil dogovor o individualnih pogovorih, kjer bodo skupaj z župani iskali rešitve za pokritje materialnih stroškov in s tem ohranitev krajevnih uradov. Ponovno pa so na seji govorili o zagotavljanju sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Ker je situacija takšna, kakršna je, bodo predvidena sredstva v občinah lahko načrtovali šele v naslednjem proračunskem letu. Županom pa so bila predstavljena tudi pogajanja med vlado in predstavniki občin. Opozoril je, da se občinam na eni strani znižuje prihodke, na drugi strani pa so zahteve po standardih vse višje. Z Vlado se bodo o povprečnini še pogajali, prav tako pa o ostalih predlaganih ukrepih za znižanje stroškov občin.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. aprila 2012)

Na vrh