Domov » Novice » Splošno » Z aprilske seje kolegija županov

Z aprilske seje kolegija županov

Župani Spodnjega Podravja so se sestali na 7. redni seji, na kateri so obravnavali sedem to?k dnevnega reda. Na podlagi dogovorov na prejšnji seji kolegija, je direktorica Skupne ob?inske uprave ob?in Spodnjega Podravja prisotne župane seznanila s potekom sprejemanja predpisov s podro?ja ravnanja s komunalnimi odpadki. Pomembnejšo to?ko tokratnega kolegija je zagotovo predstavljala problematika financiranja delovanja krajevnih uradov. Napovedi niso najboljše. Sklenjen je bil dogovor o individualnih pogovorih, kjer bodo skupaj z župani iskali rešitve za pokritje materialnih stroškov in s tem ohranitev krajevnih uradov. Ponovno pa so na seji govorili o zagotavljanju sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Ker je situacija takšna, kakršna je, bodo predvidena sredstva v ob?inah lahko na?rtovali šele v naslednjem prora?unskem letu. Županom pa so bila predstavljena tudi pogajanja med vlado in predstavniki ob?in. Opozoril je, da se ob?inam na eni strani znižuje prihodke, na drugi strani pa so zahteve po standardih vse višje. Z Vlado se bodo o povpre?nini še pogajali, prav tako pa o ostalih predlaganih ukrepih za znižanje stroškov ob?in.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. aprila 2012)

Na vrh