Domov » Novice » Splošno » Z aprilske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z aprilske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na tokratni seji so ptujski mestni svetniki obravnavali kar 19 točk dnevnega reda. Med pomembnejšimi so bile Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011 ter točki, ki sta se nanašali na ravnanje s komunalnimi odpadki. Svetnice in svetniki so na ponedeljkovi seji sprejeli zaključni račun proračuna za minulo leto, ki je potekalo tekoče, prihodki pa so bili z rebalansom realizirani v višini 99,5%.Nižja realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih investicij Leto so tako zaključiti pozitivno, s 3,2 MIO presežka, sredstva pa se bodo prenesla v leto 2012. O zaključnem računu so razpravljali na posameznih odborih, kjer razen nekaterih podrobnosti, večjih pripomb ni bilo. Daje pa ta zaključni račun, ki je bil sprejet s 26 glasovi za, napoved in sliko, kaj bodo morali načrtovati v letošnjem letu. Sprejeli so tudi oba predpisa, ki bosta omogočila urejanje opravljanja s komunalnimi odpadki.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. aprila 2012)

Na vrh