Domov » Novice » Splošno » Z julijske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z julijske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Ptujski mestni svetniki so se sestali na 20. redni seji, na kateri so obravnavali 13 točk dnevnega reda. Najdlje so se zadržali pri obravnavi Poročila o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. Prihodki so bili realizirani z kar 41,8% realizacijo, kar znaša 12,3 MIO evrov. Na sam proračun pa je imel vpliv tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je prinesel spremembe tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Nekateri svetniki so bili ob poročilu o polletni realizaciji proračuna vendarle malce skeptični. Kar se izdatkov tiče, župan svetnikom odgovarja, da so glede na krizno situacijo zelo previdni. Koliko bo možno realizirati, katere investicije sploh začeti in katere dokončati, pa bodo svetniki glede na težke čase, v katerih smo, morali še temeljito razpravljati na vseh prihodnjih sejah. Sicer so vse ostale točke dnevnega reda tekle dokaj tekoče.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. julija 2012)

Na vrh