Domov » Novice » Splošno » Z majske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z majske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na majski seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so svetnice in svetniki obravnavali deset točk dnevnega reda, presenetljivo pa so se najdlje ustavili pri komunalni tematiki. Čeprav je bilo glede na predlagani dnevni red pričakovati, da bo to ena izmed krajših sej, se je ustavilo pri tretji točki Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku. Čeprav je šlo za zaključno fazo sprejemanja odloka, je odbor za gospodarstvo vložil amandma, s katerim so predlagali znižanje faktorja objekta za večstanovanjske in industrijske stavbe z 1,00 na 0,7. Odbor se je za amandma odločil. Resnosti reševanja te problematike se zavedajo vsi svetniki, zgodba se namreč vleče že nekaj let, a vendar je glede na predhodne razprave, amandma večino presenetil. Amandma odbora za gospodarstvo je podprlo petnajst svetnic in svetnikov, deset jih je bilo proti, županov amandma na amandma ni bil sprejet, za odlok v celoti pa je glasovalo enaindvajset svetnic in svetnikov, proti sta bila dva. Ostale točke dnevnega reda so bile druga za drugo obravnavane in sprejete tekoče, burna razprava o komunalnem prispevku pa je napovedala, da bo celostno reševanje te problematike zagotovo terjalo še veliko časa.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. maja 2012)

Na vrh