Domov » Novice » Z novembrske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z novembrske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na tokratni seja, ki je tekla gladko, so svetnice in svetniki večino časa posvetili redakcijskim popravkom posameznih odlokov in aktov, ki se nanašajo na spremenjeno zakonodajo. Na slednjo pa je bila vezana tudi točka o izdaji soglasja za zadolževanje družbe Javne službe Ptuj d.o.o. Svetnik Luci je izrazil zaskrbljenost, da se je dejavnost Komunalnega podjetja Ptuj prenesla na Javne službe Ptuj, a brez sredstev. Direktor Javnih služb Ptuj, mag. Alen Hodnik, odgovarja, da gre za povsem običajno zadevo ob zagonu dejavnosti daljinskega ogrevanja, s katero so pričeli oktobra letos. Tako potrebujejo vir za nabavo dolgoročnih sredstev, za kar so morali na Mestnem svetu MO Ptuj zaprositi za izdajo soglasja k zadolžitvi, pri čemer bo najvišji možni znesek do višine 300.000 evrov. Svetniku Luciju se porajalo tudi vprašanje, ali se bo prenos dejavnosti odražal v zvišanju stroškov pri odjemalcih. Posojilo bo namenjeno odkupu in dodatni nabavi sredstev, ki so nujne za nemoteno izvajanje dejavnosti, servisiranje dolga pa se ne bo odražalo niti v občinskem proračunu niti pri odjemalcih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. novembra 2012.)

Na vrh