Domov » Novice » Zadnja redna seja MS MO Ptuj v letošnjem letu

Zadnja redna seja MS MO Ptuj v letošnjem letu

prva izredna seja ms mo ptuj

Na 2. redni seji MS MO Ptuj so se svetnice in svetniki najdlje ustavili pri odloku o proračunu za leto 2015. Značilnost tega proračuna, v vrednosti 27,8 MIO EUR, je zagotovo pomanjkanje sredstev. Slednja so morali krčiti na skoraj vseh področjih, tudi pri sofinanciranju javnih del, kar je pri precej svetnikih sprožilo pomisleke, glede na povečano postavko za plače zaposlenih. Župan pojasnjuje, da javnih del niso črtali, le zmanjšali so delež sofinanciranja, želja pa je da pridejo do skupnega dogovora in strategije, koliko bodo lahko sofinancirali. Nekateri svetniki so proračun označili kot osiromašenega, nekateri za proračun previdnosti. Župan pravi, da gre za oboje. Zavedajo se finančne situacije, zato je proračun tak, kot je. V naslednjem letu se bodo dokončali začeti projekti, za katere so bila prejeta evropska sredstva. Ob investicijsko povsem osiromašenem proračunu je edini projekt, ki je na vidiku, t.i. park&ride na Zadružnem trgu. Če bi uspeli uvesti princip, da bi avtobusi turiste pripeljali pod grad in jih nato pričakali na Zadružnem trgu, bi turisti tako morali skozi mesto. S tem bi oživili mestno jedro, pa tudi povečali interes ponudnikov. Proračun bo sedaj 30 dni v javni razpravi, svetnice in svetniki se bodo še usklajevali, glede na dejansko stanje, pa bo težko uskladiti predloge in želje z zmožnostmi. Kaj se bo sploh dalo, bomo verjetno že izvedeli na januarski seji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. decembra 2014.)

Na vrh