Domov » Novice » Zaključena I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja

Zaključena I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja

cistilna naprava

I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja je zaključena. Zgodba ima svoje začetke v letu 2002, ko je pet občin s Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. pristopilo k regionalnemu projektu zaščite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja.Pet let kasneje, torej leta 2007, se je na območju petih občin pričela izvedba projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja, pogodba za izvedbo projekta pa je bila podpisana z izvajalcem Cestnim podjetjem Maribor. Ker je kriza naredila svoje in je s februarjem 2011 CPM šel v stečaj, je bila pogodba za izvajanje del podpisana z novim izvajalcem Elektrostudiem, ki je projekt tudi dokončal. Centralna čistilna naprava je zadnje uporabno dovoljenje pridobila konec decembra. Prav slednja je terjala največ, saj gre za kapaciteto 68.000 populacijskih enot. Rekonstrukcija je obsegala zamenjavo tehnološkega čiščenja in celotne strojne opreme ter izgradnjo novih objektov. Odpadne vode so v sekvenčnih bazenih terciarno očiščene, kar pomeni z odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin. Presežno blato je strojno obdelano, dehidrirano in sušeno. Sicer je bilo v okviru investicije, ki je znašala 31,8 MIO evrov, zgrajeno 52.198 m kanalizacije in 20.535 m vodovoda v občinah Gorišnica, Hajdina, Kidričevo in Starše. Kako bo s sofinanciranjem projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Ptujskega polja, ki bi moral biti naslednji, pa na Mestni občini Ptuj še ne vedo, saj s strani pristojnega ministrstva niso prejeli še nobenega odgovora na predloženo vlogo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. januarja 2013.)

 

Na vrh