Domov » Novice » Zaključeni preventivni posegi na stavbi Upravne enote Ptuj

Zaključeni preventivni posegi na stavbi Upravne enote Ptuj


Na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja z dne 17. 2. 2020, v kateri je objekt Upravne enote Ptuj na Slomškovi 10 prepoznan za nevarno gradnjo, je Mestna občina Ptuj izvedla zbiranje ponudb za izvedbo preventivnih posegov na fasadi ter izdelavo konservatorskega načrta.

Izvedba preventivnih ukrepov, ki zagotavljajo varnost objekta dve leti, je zajemala posege na vzhodni in severni strani fasade Slomškove 10, in sicer pregled celotne fasade, pretrkavanje s kladivci za določitev poškodovanih mest, odstranjevanje vseh dotrajanih ometov in delov štukatur, poškodovanih do te mere, da jih ni moč ohraniti. Začasno so se utrdili poškodovani ometi in štukature, ki jih je pri fasadi bilo možno ohraniti.

Izvajalec preventivnih ukrepov bo v okviru istega naročila pripravil tudi konservatorski načrt, ki zajema dokumentiranje stanja spomenika, popis del in oceno stroškov celovite prenove vzhodne in severne fasade.

Izbrani izvajalec konservatorskih del Gnom d.o.o. je z deli na fasadi pričel dne 17. 6. 2020. Vrednost preventivnih posegov je 14.000 EUR, sredstva za izvedbo bo založila Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za obrambo pa bo svoj delež plačalo na podlagi terjatve občine.

Z ocenjeno vrednostjo celovite obnove bo občina seznanila solastnika objekta Ministrstvo za obrambo in uporabnike Ministrstva za javno upravo, s katerima se intenzivno dogovarja o prenosu lastništva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. julija 2020.)

Na vrh