Domov » Novice » Otvoritev Pumptrack steze

Otvoritev Pumptrack steze


V za?etku meseca je bila v uporabo predana nova pridobitev za vse adrenalinske navdušence – Pumptrack steza na Zadružnem trgu.
Osnovni namen projekta »Pumptrack Ptuj« je bila izgradnja pumptrack poligona na osnovi zasebne iniciative in zasebnega financiranja na parcelah, ki so v (pretežni) lasti Mestne ob?ine Ptuj in so s prostorskim na?rtom tudi predvidene za tovrstno rabo. Zasebni investitorji so pumptrack park brezpla?no predali MO Ptuj v koriš?enje, upravljanje in vzdrževanje ob pogoju, da bo MO Ptuj omogo?ila brezpla?no uporabo pumptack parka vsem kategorijam bodo?ih uporabnikov. Pobudniki in realizatorji projekta so želeli na ta na?in prispevati k dvigu kvalitete življenja v mestu, hkrati pa pokazati, da je za prave ideje še vedno mogo?e najti dovolj aktivno sodelujo?ih podpornikov. Uradnemu odprtju steze je sledil zabavno-tekmovalni del v sodelovanju s podjetjem BikeEk.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2017.)

Na vrh